cho thu my chủ server
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Dec 2009
  Location
  LUNGWHA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
  Posts
  409

  Default IC 555 - Timer v những ứng dụng


  555 l một loại linh kiện kh l phổ biến by giờ với việc dễ dng tạo được xung vung v c thể thay đổi tần số ty thch, với sơ đồ mạch đơn giản,điều chế được độ rộng xung. N được ứng dụng hầu hết vo cc mạch tạo xung đng cắt hay l những mạch dao động khc.Đy l linh kiện của hng CMOS sản xuất .Sau đy l bảng thng số của 555 c trn thị trường :
  + Điện p đầu vo : 2 - 18V ( Ty từng loại của 555 : LM555, NE555, NE7555..)
  + Dng điện cung cấp : 6mA - 15mA
  + Điện p logic ở mức cao : 0.5 - 15V
  + Điện p logic ở mức thấp : 0.03 - 0.06V
  + Cng suất lớn nhất l : 600mW
  * Cc chức năng của 555:
  + L thiết bị tạo xung chnh xc
  + My pht xung
  + Điều chế được độ rộng xung (PWM)
  + Điều chế vị tr xung (PPM) (Hay dng trong thu pht hồng ngoại)
  Đấy chỉ l những thng số cơ bản của 555. Cn những thng số khc cc pc tham khảo datasheet!
  1 : Giới thiệu, sơ đồ khối, sơ đồ nguyn l, chn của 555
  IC thời gian 555 được du nhập vo những năm 1971 bằng cng ty Signetics Corporation bằng 2 dng sản phẩm SE555/NE555 v được gọi l my thời gian v cũng l loại c đầu tin. N cung cấp cho cc nh thiết kế mạch điện tử với chi ph tương đối rẻ, ổn định v những mạch tổ hợp cho những ứng dụng cho đơn ổn v khng ổn định. Từ đ thiết bị ny được lm ra với tnh thương mại ha. 10 năm qua một số nh sản suất ngừng sản suất loại IC ny bởi v sự cạnh tranh v những l do khc. Tuy thế những cng ty khc lại sản suất ra những dng ny
  Cc dạng hnh dng chn của 555 trong thực tế:

  Hnh dạng của 555 ở trong hnh 1 v hnh 2. Loại 8 chn hnh trn v loại 8 chn hnh vung. Nhưng ở thị trường Việt Nam chủ yếu l loại chn vung.

  Nhn trn hnh 3 ta thấy cấu trức của 555 n tương đương với hơn 20 transitor , 15 điện trở v 2 diode v cn phụ thuộc vo nh sản xuất. Trong mạch tương đương trn c : đầu vo kch thch , khối so snh, khối điều khiển chức năng hay cng suất đầu ra.Một số đặc tnh nữa của 555 l : Điện p cung cấp nằm giữa trong khoảng từ 3V đến 18V, dng cung cấp từ 3 đến 6 mA.
  Dng điện ngưỡng xc định bằng gi trị lớn nhất của R + R . Để điện p 15V th điện trở của R + R .phải l 20M
  Tất cả cc IC thời gian đều c 1 tụ điện ngoi để tạo ra 1 thời gian đng cắt của xung đầu ra. N l một chu k hữu hạn để cho tụ điện (C) nạp điện hay phng điện thong qua một điện trở R. Thời gian ny n đ được xc định v n c thể tnh được thong qua điện trở R v tụ điện C

  Mạch nạp RC cơ bản như trn hnh 4B Giả thiết tụ điện ban đầu l phng điện.Khi m đng cng tắc th tụ điện bắt đầu nạp thng qua điện trở. Điện p qua tụ điện từ gi trị 0 ln đến gi trị định mức vo tụ. Đường cong nạp được thể hiện qua hnh 4A.Thời gian đ n để cho tụ điện nạp đến 63.2% điện p cung cấp v hiểu thời gian ny l 1 hằng số. Gi trị thời gian đ c thể tnh bằng cng thức đơn giản sau:
  t = R.C
  Đường cong nạp của tụ điện

  2 :Chức năng của từng chn của 555

  IC NE555 N gồm c 8 chn.
  + Chn số 1(GND): cho nối GND để lấy dng cấp cho IC hay chn cn gọi l chn chung.
  + Chn số 2(TRIGGER): Đy l chn đầu vo thấp hơn điện p so snh v được dng như 1 chn chốt hay ng vo của 1 tần so p.Mạch so snh ở đy dng cc transitor PNP với mức điện p chuẩn l 2/3Vcc.
  + Chn số 3(OUTPUT): Chn ny l chn dng để lấy tn hiệu ra logic. Trạng thi của tn hiệu ra được xc định theo mức 0 v 1. 1 ở đy l mức cao n tương ứng với gần bằng Vcc nếu (PWM=100%) v mức 0 tương đương với 0V nhưng m trong thực tế mức 0 ny ko được 0V m n trong khoảng từ (0.35 ->0.75V) .
  + Chn số 4(RESET): Dng lập định mức trạng thi ra. Khi chn số 4 nối masse th ng ra ở mức thấp. Cn khi chn 4 nối vo mức p cao th trạng thi ng ra ty theo mức p trn chn 2 v 6.Nhưng m trong mạch để tạo được dao động thường hay nối chn ny ln VCC.
  + Chn số 5(CONTROL VOLTAGE): Dng lm thay đổi mức p chuẩn trong IC 555 theo cc mức biến p ngoi hay dng cc điện trở ngoi cho nối GND. Chn ny c thể khng nối cũng được nhưng m để giảm trừ nhiễu người ta thường nối chn số 5 xuống GND thng qua tụ điện từ 0.01uF đến 0.1uF cc tụ ny lọc nhiễu v giữ cho điện p chuẩn được ổn định.
  + Chn số 6(THRESHOLD) : l một trong những chn đầu vo so snh điện p khc v cũng được dng như 1 chn chốt.
  + Chn số 7(DISCHAGER) : c thể xem chn ny như 1 kha điện tử v chịu điều khiển bỡi tầng logic của chn 3 .Khi chn 3 ở mức p thấp th kha ny đng lại.ngược lại th n mở ra. Chn 7 tự nạp xả điện cho 1 mạch R-C lc IC 555 dng như 1 tầng dao động .
  + Chn số 8 (Vcc): Khng cần ni cũng bt đ l chn cung cấp p v dng cho IC hoạt động. Khng c chn ny coi như IC chết. N được cấp điện p từ 2V -->18V (Ty từng loại 555 nh thấp nhất l con NE7555)
  3: Cấu tạo bn trong v nguyn tắc hoạt động
  a) Cấu tạo:

  Nhn trn sơ đồ cấu tạo trn ta thấy cấu trc của 555 gồm : 2 con OPAM, 3 con điện trở, 1 transitor, 1 FF ( ở đy l FF RS):
  - 2 OP-amp c tc dụng so snh điện p
  - Transistor để xả điện.
  - Bn trong gồm 3 điện trở mắc nối tiếp chia điện p VCC thnh 3 phần. Cấu tạo ny tạo nn điện p chuẩn. Điện p 1/3 VCC nối vo chn dương của Op-amp 1 v điện p 2/3 VCC nối vo chn m của Op-amp 2. Khi điện p ở chn 2 nhỏ hơn 1/3 VCC, chn S = [1] v FF được kch. Khi điện p ở chn 6 lớn hơn 2/3 VCC, chn R của FF = [1] v FF được reset
  b) Nguyn tắc hoạt động:

  Ở trn mạch trn ta bt l H l ỏ mức cao v n gần bằng Vcc v L l mức thấp v n bằng 0V. Sử dụng pc FF - RS
  Khi S = [1] th Q = [1] v = Q- = [ 0].
  Sau đ, khi S = [0] th Q = [1] v =Q- = [0].
  Khi R = [1] th = [1] v Q = [0].
  Khi S = [1] th Q = [1] v khi R = [1] th Q = [0] bởi v Q-= [1], transisitor mở dẫn, cực C nối đất. Cho nn điện p khng nạp vo tụ C, điện p ở chn 6 khng vượt qu V2. Do lối ra của Op-amp 2 ở mức 0, FF khng reset.
  Khi mới đng mạch, tụ C nạp qua Ra, Rb, với thời hằng (Ra+Rb)C.
  * Tụ C nạp từ điện p 0V -> Vcc/3:
  - Lc ny V+1(V+ của Opamp1) > V-1. Do đ O1 (ng ra của Opamp1) c mức logic 1(H).
  - V+2 < V-2 (V-2 = 2Vcc/3) . Do đ O2 = 0(L).
  - R = 0, S = 1 --> Q = 1, /Q (Q đảo) = 0.
  - Q = 1 --> Ng ra = 1.
  - /Q = 0 --> Transistor hồi tiếp khng dẫn.
  * Tụ C tiếp tụ nạp từ điện p Vcc/3 -> 2Vcc/3:
  - Lc ny, V+1 < V-1. Do đ O1 = 0.
  - V+2 < V-2. Do đ O2 = 0.
  - R = 0, S = 0 --> Q, /Q sẽ giứ trạng thi trước đ (Q=1, /Q=0).
  - Transistor vẫn ko dẫn !
  * Tụ C nạp qua ngưỡng 2Vcc/3:
  - Lc ny, V+1 < V-1. Do đ O1 = 0.
  - V+2 > V-2. Do đ O2 = 1.
  - R = 1, S = 0 --> Q=0, /Q = 1.
  - Q = 0 --> Ng ra đảo trạng thi = 0.
  - /Q = 1 --> Transistor dẫn, điện p trn chn 7 xuống 0V !
  - Tụ C xả qua Rb. Với thời hằng Rb.C
  - Điện p trn tụ C giảm xuống do tụ C xả, lm cho điện p tụ C
  nhảy xuống dưới 2Vcc/3.
  * Tụ C tiếp tục "XẢ" từ điện p 2Vcc/3 --> Vcc/3:
  - Lc ny, V+1 < V-1. Do đ O1 = 0.
  - V+2 < V-2. Do đ O2 = 0.
  - R = 0, S = 0 --> Q, /Q sẽ giứ trạng thi trước đ (Q=0, /Q=1).
  - Transistor vẫn dẫn !
  * Tụ C xả qua ngưỡng Vcc/3:
  - Lc ny V+1 > V-1. Do đ O1 = 1.
  - V+2 < V-2 (V-2 = 2Vcc/3) . Do đ O2 = 0.
  - R = 0, S = 1 --> Q = 1, /Q (Q đảo) = 0.
  - Q = 1 --> Ng ra = 1.
  - /Q = 0 --> Transistor khng dẫn -> chn 7 khng = 0V nữa v
  tụ C lại được nạp điện với điện p ban đầu l Vcc/3.
  Chỗ ny tham khảo m kh hiểu qu! Ni tm lại cc pc cứ nn hiểu l :
  Trong qu trnh hoạt động bnh thường của 555, điện p trn tụ C chỉ dao động quanh điện p Vcc/3 -> 2Vcc/3. (Xem dường đặc tnh tụ điện phng nạp ở trn)
  - Khi nạp điện, tụ C nạp điện với điện p ban đầu l Vcc/3, v kết thc nạp ở thời điểm điện p trn C bằng 2Vcc/3.Nạp điện với thời hằng l (Ra+Rb)C.
  - Khi xả điện, tụ C xả điện với điện p ban đầu l 2Vcc/3, v kết thc xả ở thời điểm điện p trn C bằng Vcc/3. Xả điện với thời hằng l Rb.C.
  - Thời gian mức 1 ở ng ra chnh l thời gian nạp điện, mức 0 l xả điện.
  3 ) Cng thức tnh tần số điều chế độ rộng xung của 555

  Nhn vo sơ đồ mạch trn ta c cng thức tnh tần số , độ rộng xung.
  + Tần số của tn hiệu đầu ra l :
  f = 1/(ln2.C.(R1 + 2R2))
  + Chu k của tn hiệu đầu ra : t = 1/f
  + Thời gian xung ở mức H (1) trong một chu k :
  t1 = ln2 .(R1 + R2).C
  + Thời gian xung ở mức L (0) trong 1 chu k :
  t2 = ln2.R2.C
  Như vậy trn l cng thức tổng qut của 555. Ti lấy 1 v dụ nhỏ l : để tạo được xung dao động l f = 1.5Hz . Đầu tin ti cứ chọn hai gi trị đặc trưng l R1 v C2 sau đ ta tnh được R1. Theo cch tnh ton trn th ta chọn : C = 10nF, R1 =33k --> R2 = 33k (Tnh ton theo cng thức)
  4 ) Cc dạng mạch dao động từ 555
  a ) Mạch bo động m thanh dng SCR

  b) Mạch bo nguồn điện

  c) Mạch kha nghing

  d) Cảnh bo mắt điện

  e ) My nhịp điệu m thanh

  f) Dao động CW

  g) Trigio Smith

  h) Dao 2 IC 555 trog th nghiệm m thanh

  i) Mạch nhấp nhy 2 LED

  Theo biendt.biz
  Được sửa bởi trongtuan_1109; vo lc 07:44 PM ngy 07-06-2010.

 2. #2
  Junior Member
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Ha Noi university of industry
  Posts
  1

  Default Re: IC 555 - Timer v những ứng dụng

  Ảnh Ở Đu mẤt rỒi. Hic nẢn qu. C cht hnh Ảnh th sinh ĐỘng biẾt mẤy

 3. #3

  Default Chương trnh tnh tan thng số cho ic 555

  Được sửa bởi maianh; vo lc 08:51 PM ngy 10-01-2011.

 4. #4

  Default Re: IC 555 - Timer v những ứng dụng

  bi viết chi tiết hay qu.Thanks bạn nh

 5. #5

  Default Re: IC 555 - Timer v những ứng dụng

  bi viết hay nhưng nếu được bạn c thể đưa thm nhiều ứng dụng của 555 nữa khng?

 6. #6

  Default Re: IC 555 - Timer v những ứng dụng

  thm 1 số mạch nữa đi a trai.Thanks

  BQT:Vui lng nhấn Thanks nếu muốn cm ơn 1 bi viết
  Được sửa bởi trongtuan_1109; vo lc 08:03 PM ngy 19-03-2011.

 7. #7

  Default Re: IC 555 - Timer v những ứng dụng

  con ny tuy từ đời Tống nhưng đến h vẫn hữu dụng.

 8. #8

  Default Re: IC 555 - Timer v những ứng dụng

  hii; người ta cn dng 555 như 1 bộ AD nữa

  xem link sau ne
  http://www.circuit-projects.com/conv...converter.html

 9. #9
  Junior Member
  Join Date
  Apr 2011
  Location
  cao dang kinh te ky thuat hai duong
  Posts
  5

  Default Re: IC 555 - Timer v những ứng dụng

  Bc no cần biết về nguyn tắc ng dụng của IC 555 vo đy nh

  http://hoiquandtvt.net/index.php?opt...imer&Itemid=30

 10. #10

  Default Re: IC 555 - Timer v những ứng dụng

  hay qu cảm ơn anh nhiều nha'.C g mong anh chỉ bảo dm em

 

 
Page 1 of 2 12 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Chủ đề tương tự

 1. Replies: 0
  Last Post: 02-03-2012, 11:35 AM
 2. [Chia sẻ] Chrome Web Store v những ứng dụng hữu ch
  By thaithangdk in forum Thủ thuật my tnh
  Replies: 1
  Last Post: 16-09-2011, 09:03 AM
 3. [Thảo luận] Tại sao lập trnh ứng dụng mobile l một trong những ngnh kht nhn lực nhất?
  By thuyhd in forum Tư vấn nghề nghiệp
  Replies: 0
  Last Post: 08-08-2011, 09:04 AM
 4. [Xin gip] Sử dụng timer trong ASP
  By ict in forum Hỗ trợ - giải đp kỹ thuật
  Replies: 0
  Last Post: 07-07-2010, 07:38 AM
 5. Replies: 1
  Last Post: 16-03-2010, 08:40 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
My đo đường huyết | My đo huyết p | My chủ ảo | Thu server | Dịch vụ my chủ | Mua hosting |