PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Driver Mainboard ECSbelunhugo
19-02-2010, 04:11 PM
[Tổng hợp] Driver Mainboard ECS


Dưới đây là toàn bộ driver của mainboard ECS socket 478, 775, AM2, AM2+, AM3, ... bao gồm toàn bộ Driver Card màn h́nh (VGA), Card âm thanh (sound), card mạng (LAN) và chipset ...

Để download, bạn chỉ cần t́m xem trong bài viết nào có chứa model ḍng main bạn đang t́m, click vào link và chọn driver phù hợp.


-------------------------

Driver mainboard ECS socket 478


Ḍng main socket 478 này bao gồm các model :


648FX-A2 (V2.0)
661FX-M (V1.0B)
865G-M Deluxe (V5.0)
865GV-M Deluxe (V5.0)
865PE-A (V2.0)
865PE-A (V1.2)
P4M800PRO-M478 (V1.0)
PF3 Extreme (V1.0)


Click vào link sau để vào trang download driver ḍng main ECS 478 :


Driver mainboard ECS sock 478 (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Type_Download.aspx?CategoryID=1&TypeID=1&MenuID=74&LanID=0&ln=1)

belunhugo
19-02-2010, 04:17 PM
Driver mainboard ECS socket 775


Ḍng main socket 775 này bao gồm các model :


865-M7 (V1.1)
865GV-M7D (V1.0)
915G-A (V1.2A)
915P-A2 (V7.1)
915PL-A2 (V3.1B)
945GCT-M (V1.0)
945GCT-M2/1333 (V1.0A)
945PL-A (V3.0)
945PT-A2/1333 (V1.1)
G31T-M (V1.0)
G31T-M3 (V1.0)
G31T-M7 (V1.0)
G31T-M7 (V7.0)
G31T-M9 (V7.0)
G31T-M9 (V1.0)
G41T-M (V2.0)
G41T-M (V7.1)
G41T-M2 (V1.0)
G41T-M2 Gold (V1.0)
G41T-M5 (V1.0)
G41T-M6 (V1.0)
G41T-M6 (V2.0A)
G41T-M7 (V1.0)
G41T-M8 (V1.0)
G43T-M (V1.0A)
G43T-M3 (V1.0)
G43T-WM (V1.0)
G45T-M2 (V1.0A)
GF7050VT-M5 (V1.0/V1.0A)
IC41T-A (V1.1)
IC43T-A (V1.0/V1.1)
IC43T-A2 (V1.0)
P33T-A (V1.0)
P41T-A (V1.0)
P43T-A2 (V1.0)
P43T-AD3 (1.0)
P45T-A (V1.0)
P45T-A2R (V1.0)
P45T-AD3 (V1.0A)
P4M800PRO-M (V2.0)
P4M900T-M2 (V1.0)
X48T-A (V1.0)


Driver mainboard ECS socket 775 (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Type_Download.aspx?CategoryID=1&TypeID=32&MenuID=73&LanID=0&ln=1)

belunhugo
19-02-2010, 04:22 PM
Driver mainboard ECS socket AM2


Ḍng main socket AM2 này bao gồm các model :


GeForce6100SM-M2 (V1.0A)
GeForce7050M-M (V1.0A)


Driver mainboard ECS socket AM2 (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Type_Download.aspx?CategoryID=1&TypeID=35&MenuID=75&LanID=0&ln=1)

belunhugo
19-02-2010, 04:28 PM
Driver mainboard ECS socket AM2+


Ḍng main socket AM2+ này bao gồm các model:

A740GM-M (1.0/1.0A, DVI)
A740GM-M (V7.0)
A740GM-M (V1.0/1.0A)
A760GM-M3 (V1.0)
A780GM-A (V1.0)
A780GM-A (V1.1)
A780GM-A Ultra (V1.0)
A780GM-M (V1.0)
A780GM-M3 (V1.0)
A780VM-M2 (V1.0)
A780VM-M3 (V1.0)
A785GM-A (V1.1)
A785GM-M3 (V1.0)
A785GM-M5 (V1.0)
A790GXM-A (V1.0)
GF8100VM-M3 (V1.0)
GF8100VM-M5 (V1.0)
GF8200A (V1.0)
GF8200SM-M3 (V1.0)
GeForce6100PM-M2 (V2.0)
GeForce6100PM-M2 (V7.0)
GeForce6100PM-M2 (V3.0)
IC780M-A (V1.0)
NFORCE6M-A (V5.0)
NFORCE6M-A (V3.0)
NFORCE9M-A (V1.0)


Driver mainboard ECS socket AM2+ (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Type_Download.aspx?CategoryID=1&TypeID=43&MenuID=124&LanID=0&ln=1)

belunhugo
19-02-2010, 04:32 PM
Driver main ECS socket 754


Ḍng main socket 754 này bao gồm các model:
755-A (V1.0a)
760-M (V1.1)
761GX-M754 (V3.0A)
761GX-M754 (V5.0)
GS7610 ULTRA (V1.1C)
K8M800-M2 (V1.0)


Driver main ECS socket 754 (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Type_Download.aspx?CategoryID=1&TypeID=22&MenuID=77&LanID=0&ln=1)

belunhugo
19-02-2010, 04:37 PM
Driver main ECS Socket AM3


Ḍng main socket AM3 này bao gồm các model:
A785GM-AD3 (V1.0)
A785GM-M (V1.0)
A785GM-M7 (V1.0)
A790GXM-AD3 (V1.0/V1.0A)
A790GXM-AD3 Gold (V1.0/V1.0A)
IC780M-A2 (V1.0A)
MCP61M-M3 (V1.0A)
MCP61M-M3 (V2.0)
NFORCE6M-A2 (V1.0A)
IC890GXM-A (V1.0)Driver main ECS Socket AM3 (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Type_Download.aspx?CategoryID=1&TypeID=68&MenuID=146&LanID=0&ln=1)

belunhugo
19-02-2010, 04:40 PM
Driver mainboard ECS socket 437 (ATOM)


Ḍng main socket 437 (ATOM) này bao gồm các model:


945GCD-CI (V1.0)
945GCD-I230 (V1.0)
945GCD-I330 (V1.0)
945GCD-M (V1.0)
945GCD-M230 (V1.0)
945GCT-D (V1.0)
TIGT-I (V1.0)
TIGT-I2 (V1.0)


Driver mainboard ECS socket 437 (ATOM) (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Type_Download.aspx?CategoryID=1&TypeID=46&MenuID=144&LanID=0&ln=1)


Ngoài ra, c̣n hỗ trợ thêm nhiều main khác, các bạn có thể vào đây để xem và download driver phù hợp.


Driver others mainboard ECS (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Category_Download.aspx?MenuID=6&LanID=0)

loveinmagic
26-06-2010, 07:07 PM
link chết weo hết rồi chán fix lại link đi

Thanh_CLH
05-08-2010, 12:51 AM
đang cần mệ nó éo đc:p:(:mad::(:confused::p

eizanle
06-11-2010, 05:27 PM
hic! bùn qua.LInk die oy. Đang cần quá

phuongdieuduc90
28-12-2010, 07:07 PM
link hỏng hết rùi bạn ơi chán quá

vominhxuan
29-03-2011, 03:44 PM
lua dao, lua dao dang ky ma cung khong tai duoc la sao ??????????????????????

tungkaka787
16-09-2011, 09:14 PM
cảm ơn nhiều nha chủ thread,mong chờ nhũng điều hay tiếp

man_seoer
17-09-2011, 08:23 PM
tui tải b́nh thường mà

xem tu vi (http://xemboi.us/xem-tu-vi/xem-tu-vi-de-lam-gi-/dnd42a11144a1a24boi.html)